9:00 - 16:00

Program Luni-Vineri

0241 66 10 78

Suna acum

 

Servicii

What we can offer you
a

Societate Profesionala Notariala Boruna Chirata

Conform art.12 din legea nr. 36/1995, competenta notarilor publici este urmatoarea:

a) redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, la solicitarea părților;
b) autentificarea înscrisurilor;
c) procedura succesorală notarială;
d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum și a sigiliilor;
f) darea de dată certă înscrisurilor;
g) primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți, precum și a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spațiului și utilităților de care dispune biroul notarial;
h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor;
i) legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
j) efectuarea și legalizarea traducerilor;
k) eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;
l) activități fiduciare, în condițiile legii;
m) numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
n) înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
o) certificarea etapelor procedurale ale licitațiilor și/sau ale rezultatelor acestora;
p) procedura divorțului, în condițiile legii;
q) emiterea certificatului european de moștenitor;
r) lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moștenitorilor;
s) emiterea titlurilor executorii notariale;
ș) orice alte operațiuni prevăzute de lege.